Selamat Datang

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG Selamat datang ke Blog Pusat Sumber KV  Tanah Merah. Sekarang kita berada dalam abad ke-21. Dalam abad ini...

Ahad, 11 Februari 2018

Kompetensi Pelajar

Kompetensi Pelajar

       Mengaplikasikan kepakaran dan pengetahuan pelajar-pelajar daripada program MPP untuk menservis penghawa dingin di Pusat Sumber Kolej .        Di sini PSKV telah memanfaatkan skil yang ada pada pelajar program 2 SVM / MPP untuk membaikpulihkan bebarapa buah penghawa dingin di PSS. 
        Setelah selesai kami dapati pelajar ini cukup berkemampuan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan akhir penghawa dingin kembali berfungsi secara normal.